Idun

Detta är vår mindre biografsalong. Lokalen är även perfekt för föreläsningar, paneldebatter och barnteater m.m.

Läktaren, som har plats för 60 personer, går även att fälla in i väggen för mer golvyta. Därför finns även möjlighet att använda lokalen med bord, stolar och plant golv, utefter behov.