Lokaler

Folkets Hus Hallunda är en modern kultur- och konferensanläggning ca 25 km söder om Stockholm, med närhet till T-bana och en stor egen parkering.

Huset, som invigdes 1986, byggdes för att tillgodose invånarnas behov av samlingslokaler i norra kommundelen – en mötesplats för kultur och föreningsliv.

Föreningar, företag och kommunala förvaltningar hyr idag lokaler för möten, mingel, utbildning, konferenser, fester och mässor. Alla våra lokaler är utrustade med projektorer med ljudtillbehör. Ytterligare ljud- och ljusanläggningar finns också tillgängliga vid behov.

Huset är handikappanpassat med två tillgänglighetsanpassade toaletter. Hörselslinga finns att tillgå vid behov.

Är du intresserad av att hyra en lokal?
För prisuppgifter, maila info@hallundafolketshus.se.
För att se ett urval av våra lokaler, klicka vidare via respektive lokals flik.

Som hyresgäst  intygar man att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.