KALLELSE TILL STÄMMAN 2024

KALLELSE TILL STÄMMAN 2024

29/04 kl 19:00

Föreningsstämma år 2024

2024-02-12

Andelsägarna i Hallunda Folkets Hus kallas till föreningsstämma måndagen 29 april kl. 19.00.

Vi serverar något lätt att äta från kl 18.00 samt underhållning innan stämman öppnar.

Endast ombud tillhörande föreningar som betalt medlemsavgiften till föreningen under 2023 äger rätt att delta med beslutanderätt. Även föranmälda enskilda andelsägare har rätt att delta med rösträtt.

Namn på utsedda ombud och deras och deras e-postadresser skall anmälas till Hallunda Folkets Hus styrelsen@hallundafolketshus.se senast den 14 april. Ej föranmälda ombud skall kunna uppvisa giltig ombudsfullmakt.

Medlemmarna har rätt att nominera till förtroendeuppdrag inom föreningen samt att lämna motioner till årsstämman.

Motioner skall vara föreningen till handa senast 15 mars. Skicka till styrelsen@hallundafolketshus.se.

Nomineringar görs till valberedningen:
Hani Albitar (hani.albitar@abf.se sammankallande), Mats Einarsson, Hans Richardsson, Tuva Lund.
Med vänliga hälsningar

Katarina Berggren      Morgan Karlsson
Ordförande                 Föreståndare

Hallunda Folkets Hus Borgvägen 1 145 68 Norsborg. 08-53199649 info@hallundafolketshus.se