Höststämma 15/11 19.00

Höststämma 15/11 19.00

15/11 kl 18:00

Höststämma år 2023

Andelsägarna i Hallunda Folkets Hus kallas till höstsstämma onsdagen 15 november  

kl 19.00.  Lite att äta från 18.00. Musikevenemang från 18.30. 

Vi serverar något lätt att äta från kl 18.00 samt bjuder på underhållning innan stämman öppnar.

Endast ombud tillhörande föreningar som betalt medlemsavgiften till föreningen under 2023 äger rätt att delta med beslutanderätt. Även föranmälda enskilda andelsägare har rätt att delta med beslutanderätt.

Namn på utsedda ombud och deras e-postadresser skall anmälas till Hallunda Folkets Hus styrelsen@hallundafolketshus.se senast den 8 november. Ej föranmälda ombud skall kunna uppvisa giltig ombudsfullmakt.

Handlingar skickas ut till anmälda ombud och kommer kunna hämtas i receptionen redan nu.

Med vänliga hälsningar

Katarina Berggren                                                                            Morgan Karlsson

Ordförande                                                                                           Föreståndare